Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 15.10.2018

Informacje dla uczniów - Nauczyciele

W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Blaszko Andrzej, Kozłowska Jolanta, Sienkiewicz Anna Małgorzata

KlasaLekcjaNauczyciel nieobecnyPrzedmiotZastępuje nauczyciel:Uwaga
4/5Kozłowska JolantaDyżurZasłona Paweł
5/6Kozłowska JolantaDyżurOdwołane
6/7Sienkiewicz Anna MałgorzataDyżurOdwołane
1 TR, 1 TTK5Kozłowska JolantainfOdwołane
3 TR, 3 THOT3Sienkiewicz Anna Małgorzatamat->geoJakowuk Agnieszkap
4 TH1Kozłowska Jolantazp sym.fir.handl.Randzio Jolantap
2Kozłowska Jolantazp sym.fir.handl.Zasłona Pawełp
3Kozłowska Jolantazp sym.fir.handl.Zasłona Pawełp
4Kozłowska Jolantazp sym.fir.handl.Randzio Jolantap
4 TR, 4 TI5Sienkiewicz Anna MałgorzatamatOdwołane
4 TŻG, 4 TH6Sienkiewicz Anna MałgorzatamatOdwołane
BIB SZ1Blaszko AndrzejbibOdwołane
2Blaszko AndrzejbibOdwołane
3Blaszko AndrzejbibOdwołane
4Blaszko AndrzejbibOdwołane
5Blaszko AndrzejbibOdwołane
6Blaszko AndrzejbibOdwołane

http://www.aScTimeTables.com - 15.10.2018 08:13:55
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15